EXAMENUL DE BACALAUREAT, PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI SI SPECIALIZARII
4 iulie 2019
REZULTATE INIȚIALE-DEFINITIVAT 2019
31 iulie 2019

TITULARIZARE 2019

Miercuri, 17 iulie 2019, va avea loc Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în

învãțãmântul preuniversitar. Mai exact, este vorba despre Concursul de Titularizare pe post.

 

În judeţul Sălaj, 397 cadre didactice  s-au înscris la acest Concurs ce se va desfășura la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”  Zalău. Participă la Concursul Naţional, într-un număr mai mare: educatoarele (97), învăţătorii (67),  profesorii de limba şi literatura română (22). profesorii de matematică (21) și profesorii de limba engleză (11).

Candidaţii vor susţine proba scrisă din 40 discipline de învăţământ şi vor concura pentru ocuparea celor 38 de posturi titularizabile precum şi a celorlalte posturi netitularizabile (196 posturi complete și 404 incomplete), care sunt vacante pentru o perioadă determinată. Beneficiază de cele mai multe posturi titularizabile: învățătorii (8) și educatoarele (4). Toate aceste posturi au fost afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, încă din data de 22 mai 2019.

Accesul candidaþilor în sãlile de clasã se va face în intervalul 8, 00 – 9, 00. Proba scrisã va începe la ora 10, iar timpul de lucru este de 4 ore. Lucrãrile cadrelor didactice ºi ale proaspeþilor absolvenþi de Facultate vor fi trimise, în aceeași zi, la Centrele de Evaluare din țarã. Primele rezultate vor fi afișate în data de 23 iulie 2019, iar eventualele contestații vor fi înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Sãlaj și transmise cãtre Centrele de Evaluare, în zilele de 23  ºi 24 iulie 2019. Soluþionarea contestaþiilor va avea loc în perioada 25 – 29  iulie, urmând ca rezultatele finale sã fie publicate în ziua de 30 iulie 2019.

Conform prevederilor OMEN nr. 3886/11. 04. 2019, articolul 90, alineatul (5),  „Candidatul fără statut de titular în învățământul preuniversitar care participă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, și nu obține cel puțin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu poate fi încadrat, în anul școlar 2019-2020, pe un post didactic/ catedră a cărui/a cărei ocupare se realizează în baza disciplinei la care candidatul nu a obținut nota 5 (cinci).”

Menționăm faptul că pentru titularizarea pe post cadrele didactice trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *