Senatorul Valer Marian denunta mafia conducerii PSD de la Satu Mare

SALAJUL LA VOT IN TURUL II
16 noiembrie 2014
CONFLICT DE INTERESE PENAL SI SESIZAREA D.N.A. – RADU STEFAN MAZARE, PRIMAR
9 decembrie 2014

Senatorul Valer Marian denunta mafia conducerii PSD de la Satu Mare

Mircea Govor: bani negri, evaziune fiscalã, țepuirea bãncilor, nepotisme

 

DENUNȚAREA ȘI AUTODENUNȚAREA MAFIOTULUI GOVOR

În urma atacurilor denigratoare făcute într-un limbaj suburban de către Govor Mircea Vasile Gheorghe vicepreședintele Consiliului Județean și al Organizației Județene Satu Mare a PSD, la adresa sa, senatorul Valer Marian a formulat ieri următorul drept la replică către posturile de televiziune B1TV, Nașul TV șI Nord-Vest TV:

În urma solicitãrilor dvs. insistente (pe care mi le-aþi adresat dupã ce am anunþat cã voi sesiza CNA ºi voi iniþia o acþiune judiciarã în daune morale) de a-mi prezenta dreptul la replicã, vã solicit sã difuzaþi urmãtoarele: În zilele de 17, 18 și 19 aprilie 2013, instigat de primulministru Victor Ponta, preºedintele PSD, ºi de vicepriministrul  Liviu Dragnea, preºedintele executive al PSD, ºi ºantajat de SRI ºi DNA, pentru implicare în acte de corupþie ºi de fraudã, numitul Govor Mircea Vasile Gheorghe, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean ºi al Organizaþiei judeþene Satu Mare a PSD, s-a pretat la o serie de atacuri josnice, vãdit insultãtoare ºi calomnioase, proferate într-un limbaj suburban, pe posturile de televiziune Nord- Vest TV (în zilele de 17 ºi 18.04.2013, în emisiunea „Ora Adevãrului”), B1 TV (în data de 18.04.2013, în emisiunea „Aktualitatea B1”), ºi la Naºul TV (în data de 18.04.2013, în emisiunea „Cronica de noapte”). Susnumitul a ajuns sã mã eticheteze ca fiind mai odios decât Ceaușescu, mai bețiv decât Bãsescu și mai șantajist decât el. Majoritatea declaraþiilor sale au fost de-a dreptul aberante, ca de exemplu, afirmaþia cã, în cursul anului 1990, în timp ce activam ca procurori în Comisia de anchetã a evenimentelor din decembrie 1989 de la Sibiu, aº fi intenþionat împreunã cu procurorul Ion Irimie (nominalizat în toamna anului trecut de fostul ministru al justiþiei, Mona Pivniceru, pentru funcþia de procurer ºef al DNA) sã-l arestãm pe Traian Bãsescu. Nu cã am fi avut vreo reþinere sã-l arestãm pe Bãsescu pentru vreo faptã penalã, bineînþeles pe probe de vinovãþie, dar în 1990 nici nu auzisem, nici noi nici majoritatea opiniei publice, de acest personaj nefast pentru poporul român. Traian Bãsescu a început sã devinã cunoscut opiniei publice începând din toamna anului 1991, când a devenit ministrul Transporturilor în Guvernul Stolojan. La începutul lunii august 1990 am demisionat din Procuraturã în semn de protest faþã de tendinþa de tergiversare ºi de muºamalizare a dosarelor Revoluþiei astfel cã nu m-am mai intersectat niciodatã profesional cu procurorul Ion Irimie. Am aflat ulterior din massmedia cã a fost implicat în anchetarea ºi arestarea fostului director general Rãzvan Temeºan de la Bancorex ºi a omului de afaceri George Constantin Pãunescu, precum ºi cã a fost procurorul care l-a arestat în 1999, dupã ultima mineriadã, pe Miron Cozma, dupã ce a fost capturat la Stoeneºti (ºi dupã ce toþi procurorii bucureºteni au fugit din Parchetul General). Este adevãrat cã, dupã ce a fost nominalizat pentru funcþia de procuror ºef al DNA, cunoscându-l personal ºi ºtiindu-i antecedentele profesionale, am spus, într-un anumit cerc, cã Ion Irimie este un procuror fãrã mamã ºi fãrã tatã (politici, cel puþin) ºi cã ar fi în stare sã-l aresteze ºi pe preºedintele Bãsescu. Pentru afirmaþiile vãdit calomnioase proferate împotriva mea, am demarat procedurile de acþionare în judecatã pentru daune morale a numitului Govor Mircea Vasile Gheorghe și a posturilor de televiziune B1 TV, Nașul TV și Nord-Vest TV, urmând sã solicit despãgubiri în sumã de 1 milion de euro, pe care o voi dona integral caselor de copii, azilelor de bãtrâni, spitalelor ºi mãnãstirilor din judeþul Satu Mare. Totodatã, am sesizat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) având în vedere cã niciunul din posturile de televiziune susmenționate nu m-au contactat și nu mi-au solicitat dreptul la replicã în timpul emisiunilor în care l-au avut invitat pe susnumitul.

Þin sã precizez cã niciodatã nu m-am lãudat cu foºtii mei colegi din justiþie ºi nu am apelat la ei, spre deosebire de numitul Govor Mircea Vasile Gheorghe, care avea obiceiul sã se laude, în cercurile sale mai mult sau mai puþin frecventabile, cã ar avea în mânã ºi justiþia de la Satu Mare ºi justiþia de la Bucureºti. Astfel, s-a lãudat cã este prieten cu procurorul Vasile Costinaº din Inspecþia Judiciarã a CSM, originar din Satu Mare, cu care a fãcut comerþ cu þigãri Carpaþi fãrã filtru în anii ’90. S-a lãudat cã s-ar fi împrietenit cu fostul procuror general adjunct al DNA, Gheorghe ªuhan, ºi cu procurorul inspector Ion Burlacu de la DNA, care l-ar fi scãpat de arestare într-un dosar. Sa lãudat cã s-ar fi împrietenit ºi cu un general din Bucureºti (nu-mi mai amintesc numele, dar Govor sigur nu l-a uitat) care l-ar fi scãpat de arestare în alt dosar. Se laudã cã este prieten cu procurorul Marius Iancu, fost ºef al Biroului DNA Satu Mare, actualmente ºeful Serviciului Teritorial Oradea al DNA, cu care a avut mai multe întâlniri de tainã, nu numai în România (la Satu Mare ori la Oradea) ci ºi în Ungaria. Se lãuda cã la Satu Mare rezolvã tot prin vicepreºedintele Judecãtoriei, Munkacsi Bela, ºi prin vicepreºedintele Tribunalului, Remus Nemeº.

Având în vedere cã tot a declarat pe posturile susmenționate de televiziune cã vrea sã se autodenunþe, îl învit pe numitul Govor Mircea Vasile Gheorghe sã o facã pânã la capãt. Sã se autodenunþe dacã la ajutat pe procurorul Costinaº sã-și construiascã o vilã la intrarea în localitatea Vetiº din judeþul Satu Mare. Sã se autodenunþe dacã le-a oferit cuplului ªuhan – Burlacu suma de 150.000 euro, cu sprijinul unui om de afaceri din Moldova. Sã se autodenunþe cu ce le-a oferit celorlalþi amici din justiþie (bani, ºuncã, cârnaþi, palincã). De asemenea, având în vedere cã s-a lãudat, îi solicit sã se autodenunþe referitor la afirmaþiile pe care le-a fãcut, în a doua jumãtate a anului trecut, cã ar avea afaceri de asfaltare ºi canalizare cu ex-ministrul Transporturilor, Ovidiu Silagi, ºi cu secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, de care ar fi legat ºi primul ministru Victor Ponta. Totodatã, având în vedere cã s-a lãudat, îi solicit sã se autodenunþe referitor la discuþia pe care a avut-o (ºi a înregistrat-o) cu secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, în holul de lângã toaleta unui hotel din Oradea, cu o sãptãmânã înainte de referendumul pentru demiterea preºedintelui Bãsescu. În fine, îi solicit sã se autodenunþe cu câþi bani negri a finanþat campania electoralã a primarului municipiului Satu Mare, Dorel Coica, ºi cu câþi bani negri a finanþat campania mea electoralã. Sã se autodenunțe dacã înainte de anul 2000 a fost cercetat pentru implicare în evaziune fiscalã cu alcool în valoare de 341 miliarde lei vechi. Sã se autodenunțe dacã dupã anul 2000 a fost cercetat pentru prejudicierea sucursalelor din Satu Mare ale Bãncii Comerciale Române și ale Eurom Bank cu suma de peste 10 miliarde lei vechi. Sã se autodenunțe dacã dupã 2004 a fost cercetat pentru deturnarea a peste 5 miliarde de lei vechi allocate de Consiliul Județean Satu Mare clubului FC Olimpia Satu Mare.

Consider cã numitul Govor Mircea Vasile Gheorghe a fãcut declarații denigratoare la adresa mea pentru urmãtoarele motive:

1. NU l-am susținut, în anul 2012, în calitate de președinte al Organizației Județene Satu Mare a PSD pentru a candida din partea USL pentru funcția de preºedinte al Consiliului Județean, întrucât nu avea studii superioare, nu avea experiența necesarã și nu avea un vocabular și un comportament adecvat.

2. NU l-am susţinut,  după Conferința Organizației Județene a PSD din 29 martie 2013, pentru funcția de preşedinte interimar al acestei organizații.

3. NU l-am invitat cu mine, în perioada februarie – martie 2013, la întâlnirile cu organizaţiile locale ale PSD ori cu aleşii locali din judeţ, cu prilejul adunărilor generale de alegeri.

4. NU a fost invitat la întâlnirea de la Turþ cu reprezentanții Asociației Pãlincarilor din județul Satu Mare, la care a venit și vicepremierul Liviu Dagnea, pe atunci secretarul general al PSD, pentru a se întâlni cu mine.

5. NU am fost de accord cu promovarea rudelor sale (surori, veri, cumnaţi, noră ş.a.) în aparatul Consiliului Județean sau al instituțiilor subordonate ori în instituții deconcentrate. Astfel, și-a angajat o soră șef serviciu la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, altă soră director la Apaserv, doi cumnațI în aparatul Consiliului Județean, nora jurisconsult la Spitalul Județean, un văr la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului și un alt văr la Direcția Agricolă, pe care a vrut să-l promoveze în acest an director la APIA Satu Mare.

6. NU am fost de accord cu angajarea unei amante de-a sa șef serviciu și apoi director la Consiliul Județean.

7. NU am fost de accord cu relațiile sale apropiate cu oamenii de afaceri Vasile Pușcaș  (patronul SC Florisal SA), Vasile Țânțaș (patronul SC Beny Alex SRL), Mihai Crișan (patronul SC Crișeni SRL) ș.a. ori cu șefi de instituții ca și colonelul Gheorghe Avram (șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi), comisarul șef Constantin Taloº (șeful Inspectoratului Județean de Poliție), comisarul șef Zamfir Moza (șeful Serviciului de Permise Auto și Înmatriculãri), ș.a.

8.NU am fost de accord cu afacerile sale mascate pentru finanţarea postului de televiziune Nord-Vest TV, la care director este fiul său.

9. NU am fost de accord cu manelizarea postului de televiziune Nord-Vest TV.

10. NU am fost de accord cu tranzacţionismul său, cu lipsa de ideologie şi cu lipsa de niciun Dumnezeu.

11. În calitate de președinte al Organizației Județene a PSD, i-am solicitat sã nu mai cheme ºefi de instituþii ºi sã le dea ordine, inclusiv folosindu-se de numele meu, pentru a face sau da ceva ori sã-i ameninþe.

12. Am descoperit că în data de 25 martie 2013, când am fost invitați amândoi la o întâlnire cu președintele Victor Ponta și cu secretarul general Liviu Dragnea la sediul central al PSD, a înregistrat la OSIM, în mod fals, în numele fiului său Răzvan Govor și al fostului contabil al societății editoare a ziarului Gazeta de Nord-Vest, Cătălin Filip, o cerere pentru înregistrarea mărcii ziarului “Sătmăreanul Informat”.

13. I-am explicat, de mai multe ori în ultima perioadă, că nu este suficient să te îmbraci în costume Boss, să porţi ochelari trendy, cravate şic şi geantă diplomat, să ai Mercedes sau BMW, ori să ai bodyguarzi şi secretare la dispoziţie ziua şi noaptea, dacă nu ai educaţie, cultură, bun simţ şi credinţă adevărată în ceva.

Valer Marian, Senator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *