Asigurarea în sistemul unitar de pensii publice

INCENDIU LA O CASA DIN BOGDANA
17 ianuarie 2020
Două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, puse în aplicare de poliţişti
17 ianuarie 2020

Asigurarea în sistemul unitar de pensii publice

Contractul de asigurare socialã se poate încheia de cãtre orice persoanã în scopul asigurãrii în sistemul public de pensii în

vederea obținerii pensiei pentru limitã de vârstã sau în vederea completãrii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

 

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Contractual de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Sălaj.

În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractual de asicurare socială se reziliază din inițiativa Casei Județene de Pensii Sălaj.

Baza lunarã de calcul al contribuției de asigurãri sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socialã în baza Legii nr. 263/2010, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pe anul 2020, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialã, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bazã minim brut pe țarã garantat în platã, respectiv 2.230 lei.

În aceste condiții, începând cu 1 ianuarie 2020, contribuția minimã lunarã la asigurãrile sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 558 lei/lunã (2.230 lei X 25% = 558 lei).

Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale, respective 25%.

Plata contribuției de asigurãri sociale se face lunar de cãtre persoanele asigurate sau, în numele lor, de cãtre orice altã persoanã, plata se poate face în numerar la casieria Casei Județene de Pensii Sãlaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la Trezoreria SÃLAJ.

Plata contribuției de asigurãri sociale se poate face și anticipat, pe o perioadã de cel mult 12 luni.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datorează plata.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socialã se modificã, din inițiativa asiguratorului, respectiv a Casei Județene de Pensii Sãlaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurt este mai mic decât nivelul minim prevãzut de lege.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *