Compania de Apă Someș S.A. a semnat Contractul de finanțare pentru 600 Milioane de lei destinați investițiilor în apă și canalizare în Județele Cluj și Sălaj în perioada 2021-2027

PREMII ȘI MEDALII LA ETAPA NAȚIONALĂ A CONCURSULUI DE MATEMATICĂ „OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA” Clasele V – VIII
21 mai 2024
Săptămâna Prevenirii Criminalității a debutat, la Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” din municipiul Zalău
22 mai 2024

Compania de Apă Someș S.A. a semnat Contractul de finanțare pentru 600 Milioane de lei destinați investițiilor în apă și canalizare în Județele Cluj și Sălaj în perioada 2021-2027


Recent, Compania de Apă Someș S.A. ȋn calitate de Beneficiar a semnat Contractul de Finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020, etapa a II-a”, cod SMIS 319082, ȋncheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ȋn calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă – PDD.
Valoarea totală a proiectului este de 625.767.332,91 lei (fără TVA), iar structura finanțării este asigurată din 92,18% fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată printr-un credit bancar, contractat de Compania de Apă Someș S.A, în procent de 7.82%.
Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD care acoperă perioada de programare 2021-2027, este numele sub care continuă și vor fi finalizate investițiile co-finanțate de UE, demarate de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul proiectului său regional pentru județele Cluj și Sălaj, derulat prin Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM, în valoare de peste 404 Milioane de Euro
Obiectivul general al noului program de investiții al Companiei în cadrul PDD, vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).
Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, reducerea costurilor prin eficientizarea operării si eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Birou Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *