ANUNT IMPORTANT
7 aprilie 2009
primaria
Situatia incasarilor la bugetul local
10 aprilie 2009

PasteControl privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale, respectiv: carne (în special carne miel), preparate din carne, ouă, vopsea de ouă, produse de patiserie,dulciuri si figurine , vin etc.

Controlul se va desfăşura în reteaua de comercializare şi va cuprinde si operatorii economici din mediul rural .

A. Se vor urmari în principal, următoarele aspecte:

1.Carne preambalată( în special carne de miel) şi preparate din carne existente la comercializare :

* caracteristicile calitative ale cărnii şi ale preparatelor din carne prin verificare directă ;
* respectarea temperaturilor la păstrarea şi expunerea cărnii şi preparatelor din carne în vederea comercializării;
* comercializarea în locuri autorizate;
* starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);
* încadrarea în cantitatea netă declarată de producător;
* încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;

2.Ouă de consum – se vor urmări prevederile Regulamentului (CE) nr. 1234/ 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitiile specifice referitoare la anumite produse agricole şi ale Regulamentului (CE) nr. 589/ 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor ( anexa 1);

+ caracteristicile de calitate ale ouălor;
+ comercializarea în locuri autorizate;
+ etichetarea;

3.Vopsea de ouă:

* încadrarea coloranţilor în lista celor admişi conform Ordinului nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman;
* comercializarea în locuri autorizate;
* starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);
* încadrarea în cantitatea netă declarată de producător;
* încadrarea produselor în data durabilităţii minimale stabilită de producător;

4.Produse de patiserie (cozonac, pască etc.),ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi vegetale( tablete, figurine etc)

* caracteristicile organoleptice prin verificarea directă;
* starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);
* încadrarea în cantitatea netă;
* încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;
* comercializarea în locuri autorizate etc. ;

5.Vin :

* comercializarea vinurilor în locuri autorizate;
* starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);
* încadrarea în cantitatea netă sau volumul net declarate de producător;
* comercializarea vinurilor în vrac –vezi prevederile Ordinului nr. 224 din 7 aprilie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac;

B) Condiţii la depozitare, comercializare

* amenajarea unităţilor şi dotarea cu depozite şi vitrine frigorifice ( în cazul produselor pentru care producătorul a impus condiţii speciale de depozitare/expunere); se va verifica funcţionarea acestora şi modul de urmărire a temperaturilor;
* condiţiile de păstrare şi expunere la comercializare cu respectarea temperaturilor impuse de producători, depistarea cazurilor de schimbare a stării termice a preparatelor din carne din refrigerat în congelat, de supraaglomerare a spaţiilor frigorifice etc.;

C. Modul de informare a consumatorilor

C1.Modul de informare al consumatorilor asupra elementelor de identificare şi caracterizare ale produselor existente la comercializare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/ 2002 privind etichetarea produselor alimentare şi a actelor normative cu caracter special;

C2.- Indicarea preţurilor

* Concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele din gestiunea stocurilor, care se marchează pe bonurile de casă;
* indicarea concomitentă, în cazul produselor alimentare preambalate, a preţului de vânzare si a preţului pe unitatea de măsură ( pentru compararea cu uşurinţă a preţurilor produselor);
* Indicarea preturilor pe unitatea de masura la produsele vandute în vrac, prin cantarire;
* Indicarea preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit; se va verifica concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele din gestiunea stocurilor, care se marchează pe bonurile de casă;
* Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ;

D. Modul de respectare a prevederilor Legii nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor;
Dorina Rednic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *