Decontul precompletat RO e-TVA intră în vigoare din luna august

Nu s-a înregistrat nicio medie generală de 10, în acest an în Sălaj
8 iulie 2024
Viața este totul. Mii de mulțumiri, doctorilor Alexandra LAZĂR și Ștefan MOȚ!
8 iulie 2024

Decontul precompletat RO e-TVA intră în vigoare din luna august

AJFP Sălaj face cunoscut faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70 din 21 iunie 2024 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale (Monitorul Oficial nr. 582 din 21 iunie 2024) reglementează decontul de TVA precompletat RO e-TVA şi modalitatea de valorificare a datelor şi informaţiilor din Sistemul informatic naţional RO e-TVA, precum şi sistemul de guvernanţă specific, respectiv obiectivele implementării, atribuţiile şi responsabilităţile structurilor organizatorice din cadrul Ministerului Finanţelor implicate în procesul de dezvoltare, operaţionalizare, administrare şi utilizare a Sistemului informatic naţional RO e-TVA.

Astfel, decontul precompletat RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată.

Acest formular nu constituie titlu de creanţă în sensul Codului de procedură fiscală. După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele şi informaţiile precompletate în concordanţă cu operaţiunile impozabile realizate şi starea de fapt fiscală.

În situația în care se identifică diferenţe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA şi valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală notifică persoana impozabilă prin mijloace electronice. Prin diferenţe semnificative se înţeleg valorile care depăşesc pragul de semnificaţie ce îndeplineşte condiţiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală şi o valoare absolută de minimum 5.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

După identificarea diferenţelor semnificative, transmiterea acestora se realizează până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA prin intermediul formularului electronic de notificare „Diferenţe operaţiuni impozabile RO e-TVA” în SPV. Modelul formularului este aprobat prin ordin de preşedintele ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

În situaţia în care se identifică diferenţe sub pragul de semnificaţie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza analizei de risc, poate transmite «Notificarea de conformare RO e-TVA

 Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligaţia să transmită, prin mijloacele electronice, rezultatul verificărilor realizate asupra diferenţelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA», ca răspuns la aceasta, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

Compartimentul de Comunicare 05.07.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *