Demarează noi procese de automatizare a activității operaționale a Companiei de Apă Someș S.A.

Protest si rugaciuni miercuri in Zalau
25 noiembrie 2021
La Multi Ani Ionut Ortan corespondent ZTV
25 noiembrie 2021

Demarează noi procese de automatizare a activității operaționale a Companiei de Apă Someș S.A.

Azi, 25 Noiembrie 2021, la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului de
produse „CP1 – Extinderea sistemului SCADA”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de
operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM
2014-2020.
Contractul de produse are o valoare de 6.017.000,00 lei fără TVA, și o durată de execuție de 15 luni,
obiectivul general fiind furnizarea, montarea și asigurarea funcționării echipamentelor necesare extinderii sistemului
SCADA existent la nivelul ariei de acoperire din județele Cluj și Sălaj a Companiei de Apă Someș S.A., inclusiv
integrarea facilităților respective în sistemul de automatizare existent.
În cazul obiectului de activitate al Companiei, SCADA este un sistem de monitorizare și control care permite
automatizarea proceselor aferente tratării, transportului, înmagazinării și distribuției apei potabile, respectiv a
proceselor aferente colectării și epurării apelor uzate. Datele furnizate automat de obiectivele Companiei din aria
regională dotate cu SCADA sunt transmise către dispeceratele societății, permițând astfel monitorizare și control
operativ al funcționării  sistemului de alimentare cu apă și de colectare-epurare ape uzate.
Prin acest Contract, un număr de 90 de obiective locale din aria deservită de Companie din județele Cluj și
Sălaj vor fi integrate în sistemul SCADA existent deja, obiective care vor fi echipate și cu sisteme de transmitere a
datelor la distanță (RTU).
Extinderea sistemului SCADA va integra noile obiective ale infrastructurii de apă-canal cu Dispeceratele
regionale Cluj și Zalău, respectiv Dispeceratele locale Dej, Gherla, Huedin, Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și
Jibou.
Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014-2020, contribuie semnificativ la
dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel crescut de
sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea
descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum și
la eliminarea vulnerabilităților prezente în particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi
afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.
Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și
Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).
Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de
Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată
astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar restul de 1.82% este asigurată de
la bugetul de stat conform OUG 172/2020.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și
Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de
siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării
apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene
privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva
91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media
www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *