Începerea cursurilor semestrului al II-lea al anului școlar 2020- 2021

Poți deveni unul dintre viitorii pompieri!
5 februarie 2021
Două persoane au fost reținute de polițiști pentru furt calificat
6 februarie 2021

Începerea cursurilor semestrului al II-lea al anului școlar 2020- 2021

5.02.2021
Comunicat de presă
Începerea cursurilor semestrului al II-lea al anului școlar 2020- 2021

Luni, 8.02.2021, vor începe cursurile semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, cu respectarea Ordinului Comun nr. 3235/4.02.2021 al Ministerului Educației și Cercetãrii și Ministerului Sãnãtãții, care reglementeazã mãsurile de organizare a activitãții în cadrul unitãților/instituțiilor de învãțãmânt în condiții de siguranțã epidemiologicã pentru prevenirea îmbolnãvirilor cu virusul SARS- COV-2.
Situația scenariilor de organizare ºi desfãºurare a cursurilor în unitãțile de învãþãmânt la nivelul județului Sãlaj, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenþei cumulate la nivelul localitãților, respectiv numãrul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, pentru data de 8.02.2020:

Scenariul 1- 155 unități de învățământ (cu personalitate juridică și arondate)
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.

Scenariul 2- 124 unitãți de învãțãmânt(cu personalitate juridicã și arondate)
a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie.
b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
Incidenþa cumulatã în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai micã sau egalã cu 3/1.000 de locuitori.

Scenariul 3- 60 unitãți de învãțãmânt(cu personalitate juridicã și arondate)
a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar.
b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.

Rata de incidență pe localități (actualizată 5 februarie 2021) comunicată de Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției(CNCCI):

Unitățile de învățământ din 33 de U.A.T-uri(Unități Administrativ Teritoriale) au rata de incidență mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori: Vârșolț, Cristolț, Poiana Blenchii, Mirșid, Buciumi, Marca, Camăr, Bocșa, Pericei, Bobota, Șimleu Silvaniei, Halmășd, Cizer, Chieșd, Hida, Năpradea, Crasna, Ip, Sărmășag, Benesat, Carastelec, Coșeiu, Cuzăplac, Dobrin, Gâlgău, Gârbou, Lozna, Măeriște, Rus, Sălățig, Șamșud, Șimișna, Zalha.

Unitãțile de învãțãmânt din 24 de U.A.T.-uri au rata de incidențã mai mare de 1/1.000, dar mai micã sau egalã cu 3/1.000 de locuitori: Bãbeni, Agrij, Treznea, Horoatu Crasnei, Valcãu de Jos, Creaca, Românași, Bãnișor, Hereclean, Almașu, Surduc, Sânmihaiu Almașului, Letca, Ileanda, Nușfalãu, Sâg, Crișeni, Jibou, Someș Odorhei, Dragu, Meseșenii de Jos, Cehu Silvaniei, Plopiș, Boghiș.

Unitățile de învățământ din 4 U.A.T.-uri au rata de incidență mai mare de 3/1.000 locuitori: Bălan, Fildu de Jos, Zalău, Zimbor.

Listã rate de incidențã pe localitãți (actualizare: 5 februarie) [sursa: CNCCI]

Județ Tip UAT Localitati Rata la 1000

Salaj C BALAN 5.08
Salaj C FILDU DE JOS 3.58
Salaj M MUNICIPIUL ZALAU 3.33
Salaj C ZIMBOR 3.00
Salaj C BABENI 2.96
Salaj C AGRIJ 2.79
Salaj C TREZNEA 2.69
Salaj C VALCAU DE JOS 2.21
Salaj C HOROATU CRASNEI 2.20
Salaj C CREACA 2.12
Salaj C ROMANASI 2.11
Salaj C BANISOR 2.04
Salaj C HERECLEAN 2.02

Salaj C ALMASU 1.99
Salaj C SURDUC 1.80
Salaj C SANMIHAIU ALMASULUI 1.71
Salaj C LETCA 1.65
Salaj C ILEANDA 1.54
Salaj C NUSFALAU 1.52
Salaj C SAG 1.52
Salaj C CRISENI 1.47
Salaj O ORAS JIBOU 1.44
Salaj C SOMES-ODORHEI 1.41
Salaj C MESESENII DE JOS 1.22
Salaj O ORAS CEHU SILVANIEI 1.20
Salaj C DRAGU 1.19
Salaj C PLOPIS 1.18
Salaj C BOGHIS 1.01
Salaj C VARSOLT 0.89
Salaj C CRISTOLT 0.83
Salaj C POIANA BLENCHII 0.83
Salaj C MIRSID 0.81
Salaj C MARCA 0.78
Salaj C BUCIUMI 0.76
Salaj C CAMAR 0.60
Salaj C BOCSA 0.59
Salaj C PERICEI 0.53
Salaj C BOBOTA 0.51
Salaj O ORAS SIMLEU SILVANIEI 0.46
Salaj C HALMASD 0.43
Salaj C CIZER 0.42
Salaj C CHIESD 0.40
Salaj C HIDA 0.38
Salaj C NAPRADEA 0.37
Salaj C CRASNA 0.29
Salaj C IP 0.27
Salaj C SARMASAG 0.15
Salaj C BENESAT 0.00
Salaj C CARASTELEC 0.00
Salaj C COSEIU 0.00
Salaj C CUZAPLAC 0.00
Salaj C DOBRIN 0.00
Salaj C GALGAU 0.00
Salaj C GARBOU 0.00
Salaj C LOZNA 0.00
Salaj C MAERISTE 0.00
Salaj C RUS 0.00
Salaj C SALATIG 0.00
Salaj C SAMSUD 0.00
Salaj C SIMISNA 0.00
Salaj C ZALHA 0.00

Declarația Inspectorului Școlar General, prof. dr. Gheorghe – Vasile BULGÃREAN

„În cursul acestei sãptãmâni am organizat o serie de ședințe cu directorii unitãților de învãțãmânt preuniversitar din județul Sãlaj pentru a mã asigura cã toate școlile sunt pregãtite pentru începerea în condiții optime a cursurilor semestrului al II-lea al anului școlar 2020- 2021. În acest sens, accentul s-a pus pe urmãtoarele aspecte: asigurarea implementãrii activitãþilor de prevenire a infecþiei cu SARS-CoV-2, organizarea spaþiilor pentru asigurarea distanþãrii fizice, organizarea accesului în unitãțile de învãþãmânt, organizarea programului de învãþãmânt, asigurarea mãsurilor igienico-sanitare la nivel individual, asigurarea mãsurilor igienico-sanitare în unitãți, instruirea personalului, comunicarea permanentã de informaþii cãtre elevi ºi pãrinþi privind mãsurile de prevenire a infecþiei cu SARS-CoV-2, asigurarea mãsurilor pentru elevi, cadre didactice ºi alt personal din unitãþile de învãþãmânt aflat în grupele de vârstã cu risc ºi/sau având afecþiuni cronice ºi/sau dizabilitãþi. În urma discuțiilor, consultãrilor și consilierii a rezultat cã școlile au asigurate condițiile necesare pentru începerea cursurilor cu prezențã fizicã.
Menționez cã școlile au stocuri cu materiale de curãþenie, igienã ºi dezinfecþie. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Sãlaj a asigurat un stoc de rezervã cu materiale de protecþie pentru elevi și profesori.
Pentru organizarea și desfãșurarea eficientã și optimã a întreg procesului educațional, în perioada imediat urmãtoare, se vor efectua inspecții tematice, de îndrumare și control în unitãțile de învãțãmânt din județ.
Cu implicarea responsabilã și profesionistã a tuturor factorilor implicați am încrederea cã semestrul al II-lea al anului școlar 2020 – 2021 se va desfãșura în condiții de siguranțã și de calitate educaționalã.”

Biroul de presă al ISJ SJ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *