LEGITIMAREA PERSOANELOR ŞI STABILIREA IDENTITĂŢII UNEI PERSOANE

Recomandări pentru motocicliști, la început de primăvară
11 martie 2020
ÎN ATENŢIA PEROANELOR FIZICE/JURIDICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE COLETĂRIE, CURIERAT SAU POŞTĂ RAPIDĂ, INCLUSIV A CELOR CARE DESFĂŞOARĂ OCAZIONAL ASTFEL DE ACTIVITĂŢI
11 martie 2020

LEGITIMAREA PERSOANELOR ŞI STABILIREA IDENTITĂŢII UNEI PERSOANE

Legitimarea unei persoane reprezintă o măsură poliţienească cu caracter preventiv ce constă în solicitarea şi verificarea actului de identitate sau altor documente de legitimare, pentru a i se cunoaşte datele de stare civilă, cetăţenia, domiciliul ori reşedinţa.

Poliţistul este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi, după caz, să renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

Categoriile de persoane ce pot fi legitimate:

a. care încalcă dispoziţiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;

b. despre care există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta; 

c. care solicită sprijinul sau intervenţia organelor de poliţie ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, consumului de alcool sau altor substanţe psihoactive ori a altor asemenea circumstanţe necesită sprijinul organelor abilitate;

d. a cărei descriere corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcaţiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;

e. care desfăşoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în faţa unei autorităţi sau instituţii publice;

f. care încearcă să pătrundă sau se află într-un spaţiu în care accesul este controlat;

h.  depistate cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condiţiile art. 31 alin. (1) 

j.  asupra cărora există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.

Din categoria persoanelor a căror identitate este necesară poliţiştilor pentru rezolvarea unor atribuţii de serviciu, exemplificăm:

–  persoanele ascultate ca reclamanţi, martori, suspecți, inculpaţi; 

– persoanele găsite la faţa locului cu ocazia: efectuării de percheziţii domiciliare, cercetării la faţa locului, executării mandatelor de aducere, de executare a pedepsei, ocupanții vehiculelor oprite pentru control etc.

 Poliţistul este obligat să aducă la cunoştinţa persoanei, verbal, motivul legitimării.

Procedee de identificare folosite de poliţişti

În vederea legitimării şi stabilirii identităţii persoanelor, se foloseşte unul din următoarele procedee:

– verificarea actelor de identitate ale persoanelor;

– verificarea altui document emis de instituţii sau autorităţi publice (paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu), cu fotografie de dată recentă;

– stabilirea identităţii unei persoane cu ajutorul altor cetăţeni care pot furniza informaţii despre identitatea acesteia; În acest scop vor fi purtate discuţii cu cei care însoţesc persoana (persoane legitimate anterior) care urmează să fie identificată, cu alţi cetăţeni care o cunosc (vecini, colegi de muncă etc.), după ce, în prealabil, cetăţeanul respectiv a fost chestionat asupra datelor de identitate, pentru a le putea compara cu datele obţinute în urma discuţiei cu ceilalţi.

– să facă publică, prin orice mijloace, o fotografie, înregistrare, schiţă sau  descriere a persoanei, dacă există o convingere rezonabilă că această măsură va ajuta la stabilirea identităţii persoanei;     e. efectuarea verificărilor în evidenţele/bazele de date ce pot fi accesate de către Poliţia Română (fotografierea, luarea şi procesarea amprentelor, semnalmentelor şi semnelor particulare ale persoanei).

Datele cu caracter personal preluate se şterg din bazele de date ale poliţiei imediat după identificarea persoanei, prin proceduri ireversibile, cu excepţia situaţiei în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare în curs, caz în care acestea urmează regimul probelor aplicabil procedurii judiciare. – Maria Cristea purtător de cuvânt Poliția Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *