Masuri pentru reducerea poluarii apelor

Ultima cursa
11 august 2008
Radar
Atentie Radar!
11 august 2008

Masuri pentru reducerea poluarii apelor

zone vulnerabileDirecţia Apelor Someş-Tisa( DAST ) demarează seria dezbaterilor, în vederea stabilirii programelor de măsuri, având ca scop reducerea poluării apelor  pentru toate categoriile de surse poluatoare: industrie, agricultură, aglomerări umane şi alterări hidromorfologice.

Prima întâlnire de informare- consultare, dintr-o serie de patru, care vor avea loc în cursul anului 2008, se desfăşoară în data de 11 august, la Bistriţa. Aceasta abordează programele de măsuri pentru reducerea poluării cauzate de activităţile agricole, la nivelul apelor din bazinul hidrografic Someş-Tisa.

În ceea ce priveşte agricultura, o primă categorie de surse de poluare o reprezintă fermele zootehnice. Astfel, în bazinul hidrografic Someş-Tisa s-a realizat catalogul de măsuri de bază pentru 51 de ferme. Dintre acestea 24 sunt conforme, încadrându-se în prevederile legislative obligatorii, iar 27 sunt neconforme. În acest sens, se discută atât pachetul de măsuri necesare, cât şi termenele pentru conformare.

O altă categorie de surse poluatoare include: stocarea şi împrăştierea necorespunzătoare a gunoiului de grajd, a fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor, precum şi utilizarea improprie a terenului. În acest caz, măsurile de bază necesare vizează două aspecte esenţiale. În primul rând, este necesar să se aplice Programele de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole. În arealul DAST sunt identificate 29 de localităţi situate în astfel de zone. Cel de-al doilea aspect se referă la măsuri de bază pentru reducerea emisiilor de substanţe fitosanitare. Inventarul efectuat de către DAST a identificat 14 unităţi care deţin depozite vechi de pesticide şi 6 unităţi care utilizează substanţe fitosanitare. Discuţiile cu acest grup vizează, în principal, aspecte legate de soluţiile pentru eliminarea ecologică a depozitelor de pesticide şi de posibilităţile de conformare.

Marius Mînzat, directorul DAST, a precizat că programele de măsuri vor cuprinde măsuri de bază, care sunt obligatorii, deoarece implementează legislaţia comunitară privind protecţia apelor şi în plus, măsuri suplimentare, acolo unde va fi cazul. Prioritizarea măsurilor se va face pe baza analizei cost- eficienţă şi a consultării părţilor interesate. De altfel, procesul de consultare şi participare publică reprezintă centrul de greutate pentru elaborarea unui Plan de Management realist şi eficient.

La întâlnire sunt invitaţi reprezentanţi ai: deţinătorilor de ferme şi complexe agrozootehnice, asociaţiilor agroprofesionale, autorităţilor locale din zonele declarate ca fiind vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din activităţi agricole. De asemenea, participă specialişti din cadrul instituţiilor responsabile cu implementarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare: Direcţia Apelor Someş-Tisa, Sistemele de Gospodărire a Apelor, Agenţii Regionale şi Locale de Protecţia Mediului, Direcţii Agricole Judeţene, Oficii Judeţene pentru Studii Pedologice şi Agrochimice şi Agenţii de Consultanţă Agricolă.

Casetă explicativă:

Directiva Cadru pentru Apă( DCA) este o lege europeană pe care statele membre ale Uniunii Europene trebuie să o implementeze şi să o aplice.

Principalul instrument de implementare al DCA este Planul de Management, la nivel de bazin hidrografic, elaborat în scopul atingerii “stării bune a apelor” până în anul 2015. Acest obiectiv poate fi atins numai prin măsuri de minimizare a poluării apelor.

Calendarul de implementare al DCA prevede ca draftul Programului de măsuri să fie finalizat până în decembrie 2008, apoi supus dezbaterii publice, pe parcursul anului 2009 şi inclus în primul Plan de Management, care va fi publicat la sfârşitul anului 2009.

Biroul de presă al Direcţiei Apelor Someş-Tisa

Cristina Vadan
Purtator de cuvant
Directia Apelor Somes-Tisa

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *