Vino în echipa noastră!

Au ajuns ajutoarele duminica familia Burlacu
2 septembrie 2021
Soferul de 33 de ani a intrat cu masina intr-un cap de pod
2 septembrie 2021

Vino în echipa noastră!

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidați pentru școlile militare de subofițeri de jandarmi. Sunt disponibile 551 de locuri, astfel:

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani:

 • 288 locuri (dintre care 3 alocate persoanelor de etnie romă și 2 alocate persoanelor aparținând altor minorităţi), astfel:
 • 255 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 1 loc alocat Inspectoratului General de Aviație;
 • 3 locuri alocate Direcției Generale Logistice;
 • 1 loc alocat Direcției Generale de Protecție Internă;
 • 3 locuri alocate Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației;
 • 2 locuri alocate Comenduirii;
 • 15 locuri alocate Serviciului de Protecție și Pază;
 • 8 locuri alocate Serviciului de Informații Externe.

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareş”- Fălticeni:

 • 263 locuri (dintre care 3 alocate persoanelor de etnie romă și 2 alocate persoanelor aparținând altor minorităţi), astfel:
 • 250 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 4 locuri alocate Inspectoratului General de Aviație;
 • 1 loc alocat Direcției Generale de Protecție Internă;
 • 8 locuri alocate Serviciului de Informații Externe.

Cererile de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj (jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro), în perioada 02-14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Relații suplimentare privind recrutarea candidaților:

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj, Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 105/A, judeţul Sălaj, telefon: 0260669722; fax: 0260669875

www.jandarmeriasalaj.ro

e-mail: jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro

Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Comments are closed.