Până când se poate redirecționa până la 3,5% din impozitul anual datorat

Măsuri liberale pentru creșterea economică a Zalăului
20 mai 2024
A apărut un nou număr al revistei „Hepehupa”
20 mai 2024

Până când se poate redirecționa până la 3,5% din impozitul anual datorat

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea Declarației D230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat este luni, 27 mai 2024.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii și care realizează următoarele venituri din România : venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Modul de completare şi depunere

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.

Formularul se poate depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual, (SPV), secţiunea Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF, accesând link-ul https://formularespv-pf.anaf.ro/, prin poştă cu confirmare de primire, direct la registratura organului fiscal competent (în raza căruia îşi are domiciliul contribuabilul).

Opţional, cererea se poate depune la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte aceste cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite organului fiscal competent, utilizând doar mijloacele electronice de transmitere la distanţă, formularul “Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.

Originalul formularului 230, în format de hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi va fi pus la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea formularului.

Compartimentul de Comunicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *