Sancțiuni pentru nerespectarea termenului legal de transmitere a facturilor în sistemul național RO e-Factura

Proprietarul poate ridica sandaua pierduta de la sala Dracula Gym între orele 14-21
10 iunie 2024
Tutovan rock cut
12 iunie 2024

Sancțiuni pentru nerespectarea termenului legal de transmitere a facturilor în sistemul național RO e-Factura

AJFP Sălaj reamintește operatorilor economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, că în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024 au obligația să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, pentru care există obligația utilizării sistemului RO e -Factura începând cu data de 01 iulie 2022, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România, potrivit prevederilor Titlului VII-TVA din Codul fiscal.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite , dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul național RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România, potrivit prevederilor Titlului VII-TVA din Codul fiscal.

În perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024, operatorii economici prevăzuți mai sus au obligaţia să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cumodificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, în sistemul național RO e-Factura este de de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data – limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin.(16) din Codul Fiscal .

De la 1 iunie 2024 , nerespectarea termenului limită pentru transmiterea uneia sau mai multor facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice , constituie contravenţie şi se sancţionează , astfel:

– cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii;

– cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii;

– cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura, în perioada 1 ianuarie -31 mai 2024, nu se sancționează contravențional.

Nerespectarea prevederilor art. 13^1 alin.(1) din OUG nr.120/2021 , cu modificările și completările ulterioare, de către destinatarul unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România , în relația B2G, constituie contravenție , dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Începând cu data de 01.07.2024 , emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul național RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise în sistemul național RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data – limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin.(16) din Codul fiscal .

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura , în relația B2B, constituie contravenție și se sancționează, începând cu 1 iulie 2024 , astfel:

– cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii;

– cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii;

– cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Totodată , netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura , precum și primirea și înregistrarea de către destinatari – persoane impozabile stabilite în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România , în relația B2B, fără a fi respectate prevederile art. 10 alin.(1) din OUG nr. 120/2021, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii”.

Baza legală:

– OUG nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare.

– Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentul de Comunicare 07.06.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *