Termen de depunere a situatiilor financiare anuale 30 aprilie 2009

primaria
Situatia incasarilor la bugetul local
10 aprilie 2009
Jandarmeria
Agresat fizic pentru ca i-a adus injurii
14 aprilie 2009

Termen de depunere a situatiilor financiare anuale 30 aprilie 2009

finanteDirecţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Sălaj, aduce la cunoştinţa persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv fundaţii, asociaţii, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, sindicate, etc. care au
obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, că termenul de depunere al acestora este de 120 zile de la închiderea exerciţiului financiar, respectiv 30 aprilie 2009.

Situatiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative.
Acestea se depun la unităţile fiscale teritoriale în format electronic impreună cu formularele editate, semnate şi ştampilate, însoţite de următoarele documente:

-declaraţia scrisă a administratorului/persoanelor care au obligaţia gestionării unităţii respective, prin care îşi asumă răspunderea
pentru întocmirea situaţiilor financiare;
-raportul administratorilor;
-raportul de audit/ raportul comisie de cenzori după caz;
-copie a codului de înregistrare fiscală;
-copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice;
-procesul- verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale se obţine prin folosirea programului elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial, gratuit de catre unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *