A X-a EDIŢIE A FESTIVALULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

Lansarea volumului autobiografic „Copilul înfiat de Dumnezeu”, semnat de Anton Varga
23 februarie 2024
Arca poeziei. 75 de poeţi străini în selecţia lui Viorel Mureşan
29 februarie 2024

A X-a EDIŢIE A FESTIVALULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI SĂLAJ

şi INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

organizează:

A X-a EDIŢIE A FESTIVALULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

ZALĂU, 22-24 martie 2024

Regulament de organizare

Scopul concursului:

– educarea tinerilor pentru formarea unui comportament adecvat în sălile de spectacole, atât în calitate de spectator, consumator al actului cultural, cât şi în postura de creator al acestuia;

– descoperirea de noi talente în domeniul artei interpretative şi favorizarea de opţiuni profesionale (actorie, regie, scenografie, teatrologie) în rândul elevilor;

– păstrarea portului popular şi a obiceiurilor populare.

Organizarea concursului:

Concursul se adresează tuturor elevilor din şcolile gimnaziale şi licee/colegii din județul Sălaj.
La concurs pot participa trupe de teatru de la şcoli generale (clasele V-VIII) şi licee sau colegii (clasele IX-XII) care sunt înscrise într-o instituţie de învăţământ preuniversitar acreditată.

Locul de desfăşurare: Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Perioada de desfăşurare: 22-24 martie 2024.

Festivalul se va desfăşura pe două secţiuni:

 • Secţiunea teatru popular: în data de 22 martie 2024, ora 10;
 • Secţiunea teatru dramatic:- în data de 23 martie 2024, ora 9,30, trupele de teatru din școlile gimnaziale (clasele V-VIII);

– în data de 24 martie 2024, ora 9,30, trupele de teatru din licee,

colegii (clasele IX-XII).

Repertoriul, specia şi regia nu sunt impuse de organizatori, fapt care face posibilă prezenţa unei palete largi de activităţi teatrale, în limba română şi în limba maghiară. Trupele de teatru ale elevilor îşi pot alege ca repertoriu piese din dramaturgia naţională sau universală, clasică sau contemporană. Sunt acceptate şi spectacole colaj, coupé, teatru experimental, music-hall, pantomimă, animaţie.


Durata unei piese/spectacol (secvenţe, act, scenete) trebuie să fie de maxim 20 de minute. La concurs pot participa doar trupe formate exclusiv din elevi de la şcoli generale sau licee, colegii. O şcoală poate înscrie mai multe trupe. Se pot înscrie în concurs şi trupe independente (care nu sunt legate de o unitate de învăţământ), singura condiţie fiind ca toţi membrii ei să fie elevi la o şcoală generală sau liceu/colegiu din judeţul Sălaj.

Spectacolele vor fi evaluate de un juriu format din specialişti.

Premiile concursului:

Trupele participante vor fi premiate pe categorii: şcoli generale (clasele V-VIII) şi licee sau colegii (clasele IX-XII).

Toţi participanţii (concurenţi, îndrumători) vor primi diplome de participare.

În cadrul concursului se vor acorda următoarele categorii de premii în bani: premiile I, II şi III, precum şi menţiuni.

Juriul va premia prestaţia exclusivă a elevilor în spectacol şi spectacolele în ansamblul lor, punctând în principal calitatea discursului actoricesc, mişcarea scenică, originalitatea interpretării, regia şi scenografia. La teatrul popular se va pune accent, în principal, pe redarea cât mai fidelă, autentică a obiceiurilor tradiţionale/populare puse în scenă (habă, clacă, nuntă, măsurişul oilor, scenete populare etc.), specifice judeţului Sălaj (nu se acceptă din alte zone etnofolclorice ale ţării).

Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Juriul îşi rezervă dreptul de a modifica modalităţile de premiere, în funcţie de evoluţiile trupelor participante şi de prezenţa trupelor pe secţiuni.

Important: – unităţile de învățământ vor asigura transportul trupelor participante, precum şi posibilele elemente legate de scenografia piesei prezentate.

– fiecare trupă participantă în concurs va depune un tabel nominal cu membrii formaţiei şi îndrumători, ştampilat şi semnat de conducerea unităţii de învăţământ pe care o reprezintă.

Înscrierea la concurs:

Înscrierile se vor face OBLIGATORIU până cel târziu la data de 18 martie 2024 (data poştei), pe adresa: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj; Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12; jud. Sălaj; Tel/fax 0260/612870, e-mail: [email protected]

Relaţii suplimentare:

 • Cristian Moldovan – şef secţie, tel. 0747 052 422.

Vasile-Daniel Săuca prof. dr. Gheorghe-Vasile Bulgărean

Manager Inspector Școlar General

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

EDIŢIA A X-a A CONCURSULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

ZALĂU, 22-24 martie 2024

 • Numele grupului:
 • Unitatea de învăţământ: – clasele (V-VIII sau IX-XII)
 • Adresa unităţii de învăţământ, număr de telefon, e-mail:
 • Numele liderului de grup sau numele unei persoane de contact:

Adresa:

Număr de telefon, adresă de e-mail:

Date despre piesa care va fi prezentată:

 • Numele autorului: Genul (comedie, dramă, teatru popular etc.)
 • Titlul piesei:
 • Regizor: Durata piesei: (Să nu depăşească 20 de minute!):
 • Numele participanţilor (actori, regizor, profesor însoţitor):

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Semnătura responsabilului de grup

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *