În atenţia plătitorilor de TVA

prefectura
Protocol de Colaborare în vederea aderării la Parteneriatul Strategic pentru Transparenţă
28 ianuarie 2009
Curriculum
Programul Tinerilor Profesionişti
28 ianuarie 2009

În atenţia plătitorilor de TVA

FinanteDirecţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj, aduce la cunoştinţă agenţilor economici plătitori de TVA, faptul că, perioada fiscală de depunere a decontului de TVA şi implicit de plată, este luna calendaristică. Prin derogare, pentru persoanele impozabile care în cursul anului calendaristic precedent au realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere care nu a

 epăşit plafonul de 100.000 de euro calculat la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru 31 decembrie 2008, perioada fiscală este trimestrul calendaristic.

 În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri TVA în cursul anului 2008, dacă cifra de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere efectiv obţinută în anul înregistrării, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăşeşte plafonul de 100.000 de euro, în anul 2009, perioada fiscală va fi luna calendaristică.        Dacă această cifră de afaceri efectivă nu depăşeşte plafonul de 100.000 de euro, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic în anul 2009. Pentru efectuarea modificărilor privind perioada fiscală la TVA în VECTORUL FISCAL, agenţii economici plătitori de TVA

care se încadrează in situaţiile de mai sus vor depune până la data de 31.01.2009 la organul fiscal pe a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte

entităţi fără personalitate juridică, document prevăzut de OMEF nr. 2296/2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 864/18.12.2007, în care să completeze toate rubricile cu datele valabile la momentul declarării, chiar dacă acestea au mai fost declarate.

    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *