În atenţia justiţiabililor, avocaţilor şi celorlalţi participanţi la procedurile judiciare

Fantana arteziana ar trebui reabilitata
6 mai 2020
În județul Sălaj, astăzi, 7 mai 2020, se află în carantină 197 persoane, iar în autoizolare
7 mai 2020

În atenţia justiţiabililor, avocaţilor şi celorlalţi participanţi la procedurile judiciare

În vederea reluării activităţii de judecată şi îndeplinirii procedurii de citare în toate cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Zalău, ulterior încetării stării de urgenţă prelungită prin Decretul Preşedintelui României nr.240/2020, în acord cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.192 din 12 martie 2020 şi Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Cluj nr.23 din 18 martie 2020, în conformitate cu dispoziţiile art.215 alin. (1) Cod proc.civ., pentru a ne asigura că şedinţele de judecată se vor desfăşura în condiţii care să reducă la minim riscurile determinate de participarea justiţiabililor, avocaţilor şi celorlalţi participanţi la procedurile judiciare în sălile de judecată, Biroul de Informare şi Relaţii cu publicul este împuternicit să comunice următoarele:

Adresăm respectuos rugămintea de a transmite instanţei, de urgenţă, prin mijloacele de comunicare electronică, datele de contact, constând în nr. de telefon, adresă de e-mail sau alte mijloace electronice de comunicare ale justiţiabililor, avocaţilor şi celorlalţi participanţi la procedurile judiciare în cauze aflate pe rolul Judecătoriei Zalău, independent de faptul că se află în procedura de regularizare sau că sunt în stare de judecată şi suspendate de drept în considerarea stării de urgenţă, astfel încât să se poată lua măsuri în vederea stabilirii termenelor de judecată pe intervale orare, stabilirii termenelor de judecată pe intervale orare, pentru fiecare cauză în parte, pentru şedinţele de judecată ce vor avea loc ulterior datei de 15 mai 2020.

Totodată, în vederea încunoştiinţării participanţilor în cauzele aflate pe rolul instanţelor şi care au deja termen de judecată stabilit, ulterior încetării stării de urgenţă, precum şi a celor cărora li se va acorda termen de judecată, ulterior acestei date, vă solicităm să vizualizaţi pagina de internet a instanţei, unde vor fi afişate în termen util listele de şedinţă, cu stabilirea intervalelor orare a fiecărei cauze în parte.

Urmărim prin această măsură să ne asigurăm că toate procedurile de citare vor fi legal îndeplinite, fiind necesară transmiterea datelor de contact pentru gestionarea eficientă a şedinţelor de judecată, în interesul tuturor celor implicaţi în activitatea de judecată.

Purtător de cuvânt al Judecătoriei Zalău,

Judecător Isacu Veronica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *