Inaugurarea Adapostului de Noapte

Votat
Votam doar cu act de identitate
26 noiembrie 2008
Cncert de muzica
Concert de muzică clasică
26 noiembrie 2008

Inaugurarea Adapostului de Noapte

copiiProiectul „Centrul Social de urgenţă Zalău” înaintat de Direcţia de asistenţă socială comunitară a fost declarat câştigător în cadrul sesiunii de finanţare Septembrie 2007 al Ministerului Muncii, alături de alte 18 centre sociale din întreaga ţară.

Proiectul este rezultatul eforturilor mai multor departamente din Primărie şi care s-au concretizat pentru prima dată prin amenajarea Adăpostului de noapte în anul 2005, tot printr-un program naţional de finanţare. A urmat parteneriatul încheiat cu Asociaţia ROAD (Romanian Aid Distribution 27) din Marea Britanie, Asociaţia Prader Willy şi autorităţile locale prin care toti acesti parteneri şi-au asumat împreună responsabilităţile amenjării şi dotării Centrului.  

Prin proiectul „Centrul Social de urgenţă Zalău” se vizează realizarea lucrărilor de amenajare a etajelor 1 şi 2, dotarea celor 3 etaje cu mobilier şi echipamente, precum şi angajarea personalului specializat.

C.S.U. are o capacitate de 60 locuri de cazare, iar activitatile se vor desfasura pe cele 4 nivele astfel :

o parter – Serviciul de Găzduire Temporară oferit prin Adăpostul de Noapte – 25 locuri ;
o etajul I – Găzduire temporară pentru persoane/ familii aflate, la un moment dat, într-o situaţie de risc social – 16 locuri ;
o etajul II – Centrul de consiliere şi îndrumare – servicii socio-medicale şi camere de socializare
o etajul III – Servicii de găzduire temporară pentru tinerii dezinstituţionalizaţi – 20 locuri.

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul CSU sunt reprezentati de persoane fără adăpost (persoane adulte sau familii cu / fără copii),   şi pot fi:

a). tineri proveniţi din institutii de ocrotire ;

b). persoane fara locuinta sau care au pierdut-o din diverse motive şi nu au resursele materiale necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire;

c). victime ale violenţei domestice, familii monoparentale, lipsite de suport material şi/sau afectiv care necesită adăpost de urgenţă până la soluţionarea situaţiei sociale;

Echipa de specialisti care va desfasura activitatile specifice CSU va fi compusa din: 2 asistenti sociali, 1 psiholog, 1 psihopedagog, 3 asistenţi medicali.

Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul CSU, supravegherea beneficiarilor pe timp de zi si noapte, va fi asigurata de cei 5 supraveghetori/paznici, iar igienizarea /curatenia  vor fi asigurate de catre o persoana angajata si instruita pentru acest tip de activitate.  

Valoarea totală a proiectului este de 729.135,57 lei, din care finaţarea din partea Ministerului este de 607.495,57 lei. Finanţarea Ministerului se constituie în 437.495,57 lei valoarea lucrărilor de investiţii şi 170.000 lei resurse umane. Contribuţia locală, adică 121.640 lei, este constituită în mare parte din cheltuieli de dotare si functionare.

Etajul 3 a fost amenajat, dotat si  utilat prin donatia a 100.000 € de catre Asociaţia ROAD Anglia. Deasemenea, tot din aceasta donatie s-au achizitionat toate geamurile de la cele trei nivele ale CSU.

Rezultatele implementarii acestui proiect pot fi cuantificate astfel :

* Un centru renovat si dotat pentru a functiona;
* 60 de persoane cazate in centru, evitand excluziunea sociala;
* 60 de persoane consiliate din punct de vedere psihologic si socio- profesional;
* Cel putin 40 de persoane implicate în activitati de instruire, calificare si recalificare profesională;
* 60 de persoane cu un nivel de trai îmbunătăţit;
* Stima de sine îmbunătăţită în cazul celor 60 de persoane din centru ;
* Scăderea infracţionalităţii la nivelul judeţului datorată persoanelor fără adăpost;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *