Informare privind rezultatele inițiale la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea august 2023

VEZI CE AU DESCOPERIT INSPECTORII RAR
28 august 2023
Cum sunt alocatiile copiilor din Romania?
28 august 2023

Informare privind rezultatele inițiale la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea august 2023

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj au publicat, astăzi, 25 august 2023, rezultatele inițiale, obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat, în sesiunea august 2023.
Rezultatele au fost afișate și în Centrele de Examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).
În județul Sălaj, rata cumulată de promovare (promoția curentă și promoțiile anterioare), înainte de contestații, este 28, 07% ( față de 35, 50% în sesiunea de toamnă din 2022), iar la nivel național rata este 29, 80% (față de 32,5% în toamna anului 2022). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 30, 25%, iar pentru promoțiile anterioare 23, 08%.
Au promovat 96 candidați, dintr-un total de 342 candidați prezenți. Dintre aceștia, 72 candidați provin din promoția curentă, iar 14 candidați sunt din promoțiile anterioare.
Contestațiile pot fi depuse/transmise, astăzi, 25 august 2023, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi afișate, în data de 29 august 2023.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise

Precizăm că, începând cu această sesiune a Examenului Național de Bacalaureat, Ministerul Educației a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor, proces care nu a implicat schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise. În schimb, oferă o serie de avantaje importante:
eliminarea costurilor aferente transportului lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării, implicit a birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);
reducerea timpului de lucru destinat evaluării;
transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct;
scăderea riscului erorii umane în privința calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator în vederea afișării rezultatelor;
posibilitatea realizării unor analize complexe pe baza rezultatelor înregistrate la examenele naționale, pe itemi, categorii de elevi sau școli pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.
Pentru evaluarea digitalizată se utilizează scanere distribuite și instalate în fiecare Centru de Examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți.
Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *