Luna Mai este dedicată promovării domeniului economiei sociale

ZIUA OLIMPICĂ la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”
12 mai 2022
Prefectura Salaj la 30 de ani de la reinfiintare – prima parte
13 mai 2022

Luna Mai este dedicată promovării domeniului economiei sociale

Luna Mai este dedicată promovării domeniului economiei sociale iar cu această ocazie Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj organizează în data de 17 Mai 2022, ora 13:00, la sediul instituţiei, o masă rotundă la care sunt invitaţi reprezentanţii întreprinderilor sociale atestate în judeţul Sălaj.
Acest eveniment are scopul de a identifica barierele în dezvoltarea economiei sociale şi înlăturarea acestora, precum şi analizarea ultimelor modificări aduse acestui sector, reglementat prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială.
Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului sau excedentului către asociaţi. Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.
În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, funcţionează Compartimentul de Economie Socială, care atestă întreprinderile de economie socială şi a întreprinderilor sociale de inserţie constituite în baza Legii nr.219/2015, actualizată.
Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
În sensul prezentei legi, întreprinderile sociale pot fi:
a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) cooperativele agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
h) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

Informații despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Sălaj, str. Tudor Vladimirescu nr.8, telefon 0260/612463.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *