Mai sunt trei zile pentru depunerea declaratiilor de venit pe anul 2007

Spital
INFO SPITAL
7 mai 2008
Primaria Zalau
Vor finaliza deratizarea – dezinsectia
13 mai 2008

Mai sunt trei zile pentru depunerea declaratiilor de venit pe anul 2007

DGFP Sălaj aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că mai sunt trei zile în care contribuabilii persoane- fizice pot declara veniturile realizate în anul 2007, prin

completarea formularului 200, trimis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

       Pentru transmiterea prin poştă a formularului declaraţiei de venit contribuabilii trebuie să utilizeze plicul primit cu indicaţia „CR”, acesta fiind un plic special prin care sunt scutiţi de achitarea taxelor poştale.

După completare, plicul în care a fost introdus un exemplar al declaraţiei de venit va fi transmis unităţilor fiscale, prin depunerea acestuia la oficiul poştal cel mai apropiat, de unde se va primi o recipisă, ca dovadă a respectării obligaţiei de declarare a veniturilor.

           Menţionăm că persoanele fizice, care în anul 2007 au realizat numai venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au obligaţia declarării

acestor venituri.

            Tot până în 15 mai trebuie declarate de către contribuabili, persoane fizice, şi veniturile obţinute, în anul 2007, în afara României.

Pentru aceasta contribuabilii trebuie să completeze şi să depună „Declaraţia privind veniturile din străinătate”, formularul 201, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul. Veniturile din străinătate pentru care contribuabilii trebuie să depună formularul 201 sunt următoarele: venituri din activităţi comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dobânzi, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri din pensii, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din dividende, alte venituri din investiţii, precum şi alte venituri. Procurarea formularului de declaraţie 201, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia se face fie prin accesarea adresei de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare, fie solicitându-l de la unitatea fiscală.

Compartimentul de Relaţii Publice 

DGFP Sălaj

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

      AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

      Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Salaj

      Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.2

      Tel. 0260/662309; Fax: 0260/610249 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *