Finante
Obligatii pana la 25 iunie
20 iunie 2008
Majorari de la 1 Iulie
23 iunie 2008

LiceeniEmotiile sunt mari, timpul se scurge repede, au mai ramas cate ore si toti absolventii clasei a XII a, trebuie sa se prezinte luni 23.06.2008 la prima  probã oralã a examenului de Bacalaureat din acest an – limba şi literatura românã –  care se va desfãşura în zilele de 23 şi 24 iunie. Candidaţii vor intra în sala de examen în ordinea afişatã la centrele de examen, respectându-se ora prevãzutã de comisie pentru fiecare grupã. La examenul de bacalaureat participă toţi elevii care au promovat ultima clasă de liceu la învăţământul de zi, seral sau cu frecvenţă redusă. Bacalaureatul va continua în zilele de 25 şi 26 iunie cu proba orală la Limbă Modernă.

Examinarea la probele de Limba şi Literatura Română şi Limbă Modernă, oral, se va realiza de către doi profesori de specialitate, în prezenţa a cel puţin trei candidaţi. Fiecare profesor va evalua elevul cu note de la 1 la 10, dar diferenţa dintre notele celor doi profesori evaluatori nu poate depăşi un punct. Pentru susţinerea examenelor orale, candidaţii vor extrage un singur bilet. Acesţia au dreptul şi la un al doilea bilet, dar în acest caz nota va fi scăzută cu un punct.

Un candidat se considerã promovat la proba oralã/practicã dacã a obţinut minimum nota finalã 5. Candidatul care a obţinut o notã sub 5 sau nu s-a prezentat la o probã oralã este declarat "respins", respectiv "neprezentat" şi nu mai participã la probele urmãtoare.

La probele orale şi practice nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic – muzicã. Prima probã scrisã, cea la limba şi literatura românã, va avea loc vineri, 27 iunie. Probele orale sunt eliminatorii , elevii neavând dreptul să conteste nota primită. Aceştia au însă posibilitatea să extragă un nou bilet sau mai multe, nota scâzând cu un punct pentru fiecare subiect extras.
 Anul acesta, Ministerul Educaţiei este hotărât să aplice sancţiuni drastice profesorilor care vor ajuta elevii să rezolve probele sau celor care nu îşi vor îndeplini obligaţiile prevăzute în Metodologia de Bacalaureat. Dacă se vor constata astfel de cazuri, se vor sesiza în scris autorităţilor abilitate pentru cercetare penală.
Rezultatele vor fi afişate pe 5 iulie, zi în care vor putea fi depuse şi eventualele contestaţii. Rezultatele finale vor fi anunţate pe 9 iulie. A doua sesiune va avea loc între 18 august şi 1 septembrie.

Multa bafta tuturor celor care maine sustin prima proba orala la limba si literatura romana.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *