RELUAREA GRADUALĂ A ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL ÎN CADRUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII SĂLAJ

Agresorul si a amenintat mama si pe corespondentul ZTV
14 mai 2020
Sedinta extraordinara a Consiliului Local Zalau din 15.05.2020
15 mai 2020

RELUAREA GRADUALĂ A ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL ÎN CADRUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII SĂLAJ

Începând cu data de 15 mai 2020, se reia activitatea de Relații cu publicul în cadrul Casei Județene de Pensii Sălaj.

Datorită faptului că serviciile prestate de către Casa Județeană de Pensii Sălaj au în vedere preponderența segmentului vulnerabil de populație (65 ani +), măsurile de reluare a programului cu publicul vor fi introduse gradual, cu respectarea distanței sociale corespunzătoare și purtarea măștii de protecție.

Se va relua activitatea de primire fizică a dosarelor de pensii – înscrieri noi și a cererilor de recalculare care trebuie însoțite de documente originale, activitate care să se rezume strict la depunerea acestora și primirea numărului de înregistrare.

Se recomandă menținerea modalității de transmitere prin poștă, cu confirmare de primire, a dosarelor de pensie, a solicitărilor de recalculare și de alte documente, menționând pe cerere numărul de telefon.

Precizăm că dosarele de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente: în original (carnetul de muncă, adeverințele privind sporurile cu caracter permanent și condițiile superioare de muncă, precum și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) și în copie (actul de identitate, acte de stare civilă, carnet de muncă, livret militar – după caz, diploma de absolvire a facultății/adeverința din care reiese frecvența la zi a cursurilor, etc.).

În cazul cererilor de recalculare a drepturilor de pensie, cererea de recalculare va fi însoțită de documentul/documentele în baza căreia/cărora se solicită recalcularea, în original, precum și copia actului de identitate și cuponul de pensie/copia cuponului de pensie.

Referitor la ajutoarele de deces, vă comunicăm faptul că se acceptă în continuare transmiterea solicitărilor prin poștă sau e-mail, urmând ca plata acestora să se facă prin mandat poștal sau cont bancar.

De asemenea, se recomandă transmiterea cererilor de eliberare a stagiului de cotizare, a cererilor pentru notificarea calității de neasigurat și a cererilor de bilete de tratament balnear, pe cale electronică la adresele de e-mail public@cjpsalaj.ro, info@cjpsalaj.ro, sau prin poștă, cereri însoțite obligatoriu și de copia actului de identitate, menţionând pe cerere numărul de telefon/adresa de e-mail.

Adresa instituției:B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău – Județul Sălaj

Orice alte modificări survenite, vor fi aduse la cunoștința pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii în timp util.

Conducerea Casei Județene de Pensii Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *