SIGURANŢA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL SĂLAJ, PRIORITATE A POLIŢIŞTILOR SĂLĂJENI ŞI ÎN ANUL ŞCOLAR 2023 – 2024

Vor pune sub geamul guvernului 153 de saci simbolizând cadavrele celor care mor zilnic de cancer în România
9 octombrie 2023
Recomandările polițiștilor pentru elevi și părinți!
10 octombrie 2023

SIGURANŢA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL SĂLAJ, PRIORITATE A POLIŢIŞTILOR SĂLĂJENI ŞI ÎN ANUL ŞCOLAR 2023 – 2024

Polițiștii sălăjeni au luat toate măsurile necesare pentru un început de an școlar în liniște și siguranță, fiind efectuate verificări înainte de începerea cursurilor, dar și stabilite priorități de acțiune, după ce elevii au început efectiv orele.

În contextul începerii noului an şcolar, poliţiştii sălăjeni din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, siguranță școlară și prevenire au fost prezenţi în proximitatea tuturor unităților de învățământ sălăjene, alături de elevi, părinţi şi cadre didactice, pentru a reconfirma parteneriatul Poliţie – Şcoală, siguranţa copiilor reprezentând una din priorităţile permanente ale poliţiştilor sălăjeni.

Polițiștii au desfăşurat activităţi specifice, care să conducă la menţinerea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Sălaj.

Colaborarea cu instituțiile de învățământ va continua pe întreg parcursul anului şcolar. Fiecare unitate de învăţământ este inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei sălăjene, asigurându-se, totodată, supravegherea traseelor de deplasare a elevilor.

Echipajele de poliţie sunt și vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor.
Pentru că siguranţa copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiştilor rutieri sălăjeni, aceştia se vor afla în apropierea şcolilor amplasate pe arterele intens circulate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, la orele de maximă afluire a elevilor.

De asemenea, vor fi efectuate patrulări în zona şcolilor şi în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport, care reprezintă o atracție pentru copii. O atenţie deosebită va fi acordată și unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Pentru siguranţa elevilor, toţi conducătorii de autovehicule destinate transportului şcolar au fost verificați și instruiți cu privire la respectarea legislației rutiere.
Au fost verificate toate autovehiculele destinate transportului școlar, iar conducătorii acestora au fost informați cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

A fost verificată respectarea prevederilor legale privind paza și sistemele de pază a instituțiilor de învățământ sălăjene, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 333/2003 pentru paza bunurilor, valorilor, obiectelor și protecția persoanelor.

Totodată, a fost verificată amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane și a trecerilor de pietoni aflate în apropierea unităților de învățământ.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a fost constituit un grup de lucru, în care sunt implicați reprezentanți ai mai multor structuri de aplicare a legii, având ca principal scop creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Sălaj, precum și prevenirea consumului de droguri și deținerii de obiecte interzise în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, prin cunoașterea în permanență a situației operative și dispunerea de măsuri în consecință.

Din grupul de lucru, care se întâlnește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, fac parte reprezentanți ai structurilor de ordine publică, investigații criminale, poliție rutieră, arme, explozivi și substanțe periculoase, polițiștii de la siguranță școlară și cei de la analiza și prevenirea criminalității din cadrul Poliției Sălăjene, alături de reprezentanți ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și ai Biroului de Analiză a Informației.

În cadrul întâlnirilor, sunt analizate evenimentele produse în unitățile de învățământ sau în proximitatea acestora, se adaptează dispozitivul de ordine publică și siguranță rutieră în funcție de riscurile sau vulnerabilitățile identificate și sunt inițiate acțiuni punctuale, menite să sporească gradul de siguranță a elevilor și cadrelor didactice în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ.

În vederea monitorizării modului de punere în aplicare a prevederilor Planului Teritorial Cadru de Acțiune, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul jandarmilor sălăjeni și al polițiștilor locali, au inițiat un plan de acțiune în sistem integrat, prin care sunt verificate organizarea dispozitivelor de siguranță publică din zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, precum și existența registrelor speciale de evidență a activităților punctuale desfășurate pe linia siguranței școlare, constituite la nivelul acestor unități.

Pe parcursul întregului an școlar, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, prin Biroul Siguranță Școlară, prin poliția de proximitate, dar și prin structurile operative, va continua colaborarea cu reprezentanții celorlalte instituții și structuri cu atribuții în domeniul asigurării unui climat de siguranță în unitățile de învățământ, respectiv cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Cluj, pentru o intervenție promptă și eficientă în cazul unor incidente negative în cadrul unităților de învățământ și zona adiacentă acestora, cât și pentru desfășurarea unor activități de prevenire a victimizării elevilor.

Și în acest an, una dintre prioritățile Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj este prevenirea victimizării minorilor. În vederea protejării acestora, în prezent, sunt în curs de desfășurare șase campanii naționale, adresate copiilor, părinților și întregii comunități, pentru a conlucra în informarea și pregătirea adecvată a tinerilor.

Pe parcursul anului școlar 2022 – 2023, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au derulat ample proiecte și campanii preventive, în cadrul cărora au fost desfășurate activități care au vizat prevenirea victimizării copiilor prin diverse infracțiuni, prevenirea disparițiilor și a plecărilor voluntare, siguranța acestora acasă, comportamentul preventiv la școală, relațiile cu colegii, siguranța la locul de joacă și în vacanță, educația rutieră a copiilor, siguranța acestora pe Internet, prevenirea unor comportamente discriminatorii, a violenței domestice, dar și prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane.
De asemenea, în anul școlar 2022 – 2023, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, alături de polițiști de la ordine publică, rutieră și de la alte structuri, au organizat 89 de acțiuni, dintre care 21 au vizat absenteismul și abandonul școlar, 50 pe tema prevenirii și combaterii delincvenței juvenile și 18 pentru respectarea regulilor de circulație. De asemenea, au desfășurat activități pentru reducerea violenței fizice și psihologice, pentru prevenirea consumului de substanțe interzise și o campanie de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sălaj.

În cadrul acestor acțiuni și campanii, au fost derulate 559 de activități informativ – preventive în cadrul orelor de curs, în care au fost abordate subiecte de natură juridică, pe linie de prevenire a bullying-ului și cyberbullying-ului, prevenirea consumului de droguri, a traficului de persoane, precum și prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și a celor comise cu violență, având ca beneficiari direcți peste 18.400 de elevi sălăjeni.

Totodată, polițiștii Biroului Siguranţă Şcolară au desfăşurat activități pentru identificarea și monitorizarea elevilor minori care fac parte din categorii cu risc ridicat sau sunt vulnerabili, pentru monitorizarea şi preîntâmpinarea implicării acestora în evenimente cu impact negativ la nivelul unităților de învățământ preuniversitar.

În același context, au fost desfășurate 27 de ședințe de instruire cu cadrele didactice, cu privire la prevederile legale în domeniul violenței școlare și au fost făcute 23 de informări către instituțiile abilitate (D.G.A.S.P.C., Inspectoratul Școlar Județean Sălaj).

În ceea ce privește situația faptelor penale sesizate în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, pe parcursul anului școlar 2022 – 2023, la nivelul județului Sălaj, au fost înregistrate 24 de infracțiuni, dintre care 13 sunt infracțiuni de lovire sau alte violențe, 5 infracțiuni de furt, o infracțiune de distrugere, o infracțiune de purtare abuzivă și 4 infracțiuni de altă natură.

Pe parcursul anului școlar 2023 – 2024, polițiștii sălăjeni vor continuă activitățile de prevenire a criminalității, nevoile de siguranță ale elevilor fiind abordate integrat, în activitățile preventive urmând a fi implicate cadrele didactice, reprezentanții legali ai copiilor, totul pentru a genera un grad sporit de siguranță a minorilor acasă, la școală, în spațiile publice și în mediul online. Totodată, în activitățile derulate, polițiștii sălăjeni vor implica, în continuare, reprezentanții celorlalte instituții ale statului, cu competențe în domeniu, reprezentanți ai societății civile și ai unor organizații neguvernamentale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *