INFORMARE PRIVIND TOLERAREA RĂMÂNERII PE TERITORIUL ROMÂNIEI

20 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A REFUGIATULUI
22 iunie 2023
Daniel a fost arestat in Huedin
4 iulie 2023

INFORMARE PRIVIND TOLERAREA RĂMÂNERII PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile articolului 1061^1 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări acordă, din oficiu sau la cerere, tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, străinilor care nu au drept de şedere şi care, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.

În sensul acestei precizări, reprezintă motive obiective următoarele situaţii:

  • străinului îi sunt aplicabile prevederile privind nepermiterea ieşirii din România şi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de actul normativ menționat pentru acordarea unui drept de şedere {art. 15 alin. (1)};
  • măsura custodiei publice dispusă împotriva străinului a încetat fără ca străinul să fie îndepărtat sub escortă;
  • prezenţa temporară pe teritoriul României a străinului este cerută de interese publice importante. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea autorităţilor sau a instituţiilor publice;
  • străinului îi sunt aplicabile prevederile privind interzicerea returnării, dar nu îndeplineşte

condiţiile pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere temporară {art. 82 alin. (1)};

  • străinului îi sunt aplicabile prevederile privind suspendarea executării obligaţiei de returnare {art. 96 alin. (1)};
  • îndepărtarea sub escortă nu poate fi executată în termen de 24 de ore de la depistarea străinului şi există indicii temeinice că nu se impune ca acesta să fie luat în custodie publică;
  • Inspectoratul General pentru Imigrări constată că imposibilitatea temporară de a părăsi România este determinată de alte împrejurări, independente de voinţa străinului, imprevizibile şi care nu pot fi înlăturate.

Neacordarea tolerării de către Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la curtea de apel competentă teritorial, urmând ca instanța să se pronunţe în termen de 30 de zile. Hotărârea instanţei este definitivă.

Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până la dispariţia cauzelor.

Informații suplimentare privind tolerarea rămânerii pe teritoriul României, găsiți aici: articolele 1061^1 -1061^2 https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/04/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Inspector principal de poliție CRISTEA Maria-Sorina – purtător de cuvânt INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *