ÎN ATENȚIA COPIILOR BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAȘ

E.ON a depășit 200 de proiecte în valoare de peste 40 milioane euro pentru dezvoltarea de sisteme fotovoltaice
1 septembrie 2021
Duminica familia Burlacu a primit ajutoare
1 septembrie 2021

ÎN ATENȚIA COPIILOR BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAȘ

Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Având în vedere prevederile legale susamintite, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani,au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2021-2022, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Elevii pot depune adeverințele în perioada 13.09.2021 (data începerii anului școlar) – 24.09.2021 la sediul instituției noastre de luni până joi în intervalul orar 8 – 16, vineri 8 – 13.

Adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor, trebuie să conțină număr de înregistrare (cu data începerii anului școlar), semnătură și ștampilă și vor fi însoțite de o copie a actului de identitate și a cuponului de pensie.

În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 se reține de la plată potrivit procedurii.

Totodată, menționăm că întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 24 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată (24 septembrie) să depună la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj o declarație pe propria răspundere în acest sens. Declarațiile completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate și un cupon de pensie, pot fi transmise și electronic pe adresa de e-mail public@cjpsalaj.ro.

Modelul declarației se găsește la sediul CJP Sălaj cât și pe site-ul instituției www.cjpsalaj.ro la Secțiunea Informații de interes public – Formulare tip.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 24 septembrie, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

De asemenea, facem precizarea că studenții urmași care au depus declarația pe propria răspundere au obligația ca până la data de 25 octombrie a anului în curs să prezinte Casei de Pensii Sălaj adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2021-2022, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

Studenții pot depune adeverințele în perioada 01.10.2021 (data începerii anului universitar) – 25.10.2021 la sediul instituției noastre de luni până joi în intervalul orar 8 – 16, vineri 8 – 13 sau pot fi trimise prin poștă la adresa instituției noastre: B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, judetul Sălaj.

Adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor, trebuie să conțină număr de înregistrare (cu data începerii anului universitar), semnătură și ștampilă și vor fi însoțite de o copie a actului de identitate și a cuponului de pensie.

În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25 octombrie 2021, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

În cazul prezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, în copie/electronic, dacă până la data de 25 decembrie a anului în curs, nu se prezintă originalul adeverinței pensia de urmaș se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie a anului următor.

CONDUCEREA CASEI JUDEȚENE DE PENSII SĂLAJ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.