Începe cel de-al patrulea ciclu al SCHEMEI TINERILOR PROFESIONIŞTI

Jandarmi
Scandal aplanat de jandarmi
9 februarie 2009
Spalatorii auto
Controale la spalatoriile auto
12 februarie 2009

Începe cel de-al patrulea ciclu al SCHEMEI TINERILOR PROFESIONIŞTI

StudentiSchema Tinerilor Profesionişti (Young Professionals Scheme – YPS) reprezintă o iniţiativă semnificativă, finanţată de Uniunea Europeană prin programul Phare, în vederea accelerării ritmului de modernizare a administraţiei publice din România. YPS pregăteşte un nucleu de manageri ai unei noi generaţii în funcţia publică, neutri din punct de vedere politic şi formaţi profesional, în spiritul valorilor şi principiilor moderne ale Uniunii Europene, în domeniul managementului sectorului public.

Partenerii

Schema Tinerilor Profesionişti este implementată de un consorţiu format din trei instituţii europene cu expertiză în domeniul formării profesionale, în strânsă colaborare cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administratiei şi Internelor, cu Institutul Naţional de Administraţie (INA) şi cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Cele trei instituţii europene care fac parte din consorţiu sunt: European Consultant Organisation (Belgia), East West Consulting (Belgia) şi B&S Europe (Belgia).

Obiectivul

Obiectivul central al proiectului este să creeze sisteme de recrutare şi selecţie, de instruire, evaluare şi plasare pe posturi, care să fie adecvate unui model rapid de dezvoltare accelerată a nivelelor superioare din cadrul funcţiei publice.

Oferta de formare YPS – Programul stagiarilor şi Programul bursierilor

Schema Tinerilor Profesionişti urmăreşte atingerea obiectivelor sale prin crearea unui corp de profesionişti în cadrul funcţiei publice. Aceşti tineri profesionişti sunt formaţi prin intermediul a două programe distincte, fiecare incluzând perioade de instruire în România şi în unul din cele 15 vechi state membre ale Uniunii Europene.

Bursierii sunt tineri absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai cu cea de studii superioare de lungă durată, cu sau fără experienţă de muncă şi care au maximum 35 de ani la data de 24 mai 2009. Aceştia vor urma acelaşi program ca şi stagiarii în primul an de studiu, din luna mai 2009 şi până în luna noiembrie 2009. La sfârşitul programului de formare în România, îşi vor continua apoi pregătirea pentru o perioadă de până la 10 luni în centre de excelenţă în una din cele 15 state vechi membre ale Uniunii Europene înainte de a-şi relua activitatea în cadrul administraţiei publice din România.

Stagiarii pot fi tineri funcţionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu diplomă de studii universitare de licenţă, având cel puţin un an de experienţă în sectorul public şi maximum 35 de ani la data de 24 mai 2009. Aceştia vor dobândi experienţă de lucru în una sau mai multe instituţii publice, concomitent cu o instruire formală, din mai 2009 şi până în noiembrie 2009, după care vor beneficia de stagii în administraţiile publice, cu o durată de până la 4 luni în una din cele 15 state vechi membre ale Uniunii Europene, înainte de a-şi relua activitatea în cadrul administraţiei publice din România.

Cei care vor urma programul YPS vor beneficia de:

* Instruire în domeniul dezvoltării managementului profesionist, bazată pe metode moderne de instruire întâlnite curent în administraţiile celor 15 vechi state membre ale Uniunii Europene;
* Experienţă de activitate sistematică în administraţia publică din România, creată pe baza rotaţiei în majoritatea instituţiilor publice şi legată de programul de instruire;
* Experienţă personală directă în cele 15 vechi state membre ale Uniunii Europene, fie prin perioade de stagiu în administraţia publică, fie în calitate de studenţi ai programelor de formare post-universitare în centre de excelenţă.

Oferta profesională pentru absolvenţii YPS

Absolvenţii programului YPS vor fi repartizaţi în poziţii de management în cadrul administraţiei publice, unde vor trebui să lucreze ca funcţionari publici pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. Nu se preconizează specializarea absolvenţilor YPS într-un anume sector, ci se urmăreşte dezvoltarea capacităţii lor manageriale care să le permită să urmeze o cale rapidă de promovare spre nivelurile superioare ale funcţiei publice.

Înscrieţi-vă acum!

Formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul de web www.yps.ro

Termenul limită pentru înscrierea la ambele programe este vineri, 27 februarie 2009.

Informaţii suplimentare la (021) 314 60 66.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *