Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj scoate la concurs, din sursă externă, 11 posturi vacante de ajutor șef de post

Amenintari si teroare intr-o clasa de gimnaziu. 18 copii au lipsit dintr-o clasa
14 septembrie 2021
Biciclistul de 73 de ani, accidentat a avut 1,55 mg/l alcool pur în aerul expirat
15 septembrie 2021

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj scoate la concurs, din sursă externă, 11 posturi vacante de ajutor șef de post

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj scoate la concurs, din sursă externă, 11 posturi vacante de ajutor șef de post. Înscrierile se pot face până la data de 24 septembrie a.c..

Astfel, aceia dintre dumneavoastră care doresc, îndeplinesc condițiile legale și promovează concursul, pot deveni polițiști la unul dintre următoarele posturi de poliție: Fildu de JosLetcaPoiana BlenchiiZalhaDraguCizerSâgHalmășdPlopiș, Chieșd sau Măeriște.

Pentru a participa la concurs, trebuie să îndeplinițicumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;

q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@sj.politiaromana.ro .

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj: www.sj.politiaromana.ro la secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs  sau accesați link-ul https://sj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs .

De asemenea, pentru informații suplimentare, puteți apela Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj la nr. de tel. 0260661285 int. 20119 sau 20117. – Ioana Rus purtător de cuvânt Poliția Sălaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.