Ordonanta de guvern aprobata pentru reabilitarea blocurilor

Acuz
DISCRIMINARE !
4 martie 2009
Risc seismic
Reducerea riscului seismic
4 martie 2009

Ordonanta de guvern aprobata pentru reabilitarea blocurilor

MDLPL Guvernul a adoptat în şedinţa sa de astăzi, 4 martie a.c., Ordonanţa de urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe care abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.174/2002.

Blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 vor fi reabilitate termic cu finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.

Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizării locuinţei, atat pe perioada iernii cat şi pe timp de caniculă. Prin lucrările efectuate se vizează reducerea consumului anual specific pentru încălzire – sub 100 kwh/mp, în condiţiile în care în prezent, consumul de energie este cuprins între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp.

Prin această nouă ordonanţă: se extinde programul la toate blocurile de locuinţe realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.

Îmbunătăţirea sistemului de finanţare pentru executarea lucrărilor de izolare termică prevede:

o reducerea contribuţia asociaţiilor de proprietari de la 33% la 20% prin preluarea efortului financiar de către bugetul de stat;
o creştea contribuţiei din bugetul MDRL de la 37% la 50%;
o asigurarea cadrului legislativ privind creşterea rolului consiliilor locale în vederea:

·finanţării parţiale /integrale, a contribuţiei asociaţiilor de proprietari urmănd ca modul de recuparare să fie stabilit la nivel local

·preluării parţiale/integrale a contribuţiei proprietarilor aflaţi în imposibilitate de plată, pe bază de criterii şi condiţii aprobate la nivel local.

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, precum şi planurile locale specifice vor dobândi caracter multianual, ceea ce va permite angajarea de lucrări eşalonate pe perioade de mai mulţi ani financiari.

Costurile de proiectare a lucrărilor de intervenţie vor fi suportate integral din bugetele locale.

Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt:

o izolarea termică a pereţilor exteriori;
o înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
o termo – hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei;
o izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
o lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
o lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Odată cu efectuarea acestor lucrări de intervenţie se pot executa şi următoarele lucrări, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau auditul energetic:

o Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie,
o Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

# identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe;
# înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;
# hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;
# proiectarea lucrărilor de intervenţie;
# executarea lucrărilor de intervenţie;
# recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;
# recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.

Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei de care aparţin, însoţită de contractul de mandat semnat, hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, lista proprietarilor din imobil.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei organizează controlul propriu, prin sondaj, al documentelor elaborate în etapa de proiectare a lucrărilor de intervenţie. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, monitorizează performanţa energetică a blocurilor de locuinţe şi constituie baze de date specifice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *