Poliţiştii au dreptul să conducă persoane la sediul poliţiei

Zeci de controale efectuate de poliţiştii Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase
28 februarie 2020
61 persoane se află sub monitorizare la domiciliu
28 februarie 2020

Poliţiştii au dreptul să conducă persoane la sediul poliţiei

Poliţiştii au dreptul să conducă persoane la sediul poliţiei, ca măsură administrativă, în condiţiile prezentei legi, să pună în executare mandatele de aducere, mandatele de arestare şi pe cele de executare a pedepselor, în condiţiile prevăzute de lege.

Conducerea este o măsură poliţienească cu caracter coercitiv, ce constă în însoţirea persoanelor de la locul interceptării până la sediul poliţiei, în vederea luării măsurilor legale.

Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:

a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;

c) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;

d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se realizează de îndată.

Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor sau a luării măsurile legale care se impun.

Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:

– de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei;

– de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;

– de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii conducerii, înainte de încetarea acesteia, la șeful ierarhic al polițistului;

– de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea, precum şi de a nu da nicio declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de identificare ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a sa ori a altei persoane;

– de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;

 – de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini;

– de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;

 – de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.

Persoana condusă la sediul poliţiei, poate contesta măsura dispusă de poliţist la şeful ierarhic al poliţistului.

Contestaţia, conform dreptului menționat anterior se depune, în scris, la poliţist sau la şeful ierarhic al acestuia.

În cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu, poliţistul are obligaţia:

-de a informa cu privire la măsura luată părinţii, tutorele ori alt reprezentant legal sau, dacă niciunul dintre aceştia nu poate fi contactat sau nu se prezintă, autoritatea competentă potrivit legii;

-de a nu lua declaraţii de la aceasta sau de a nu îi solicita semnarea unor înscrisuri, în lipsa unui reprezentant legal sau a celui al autorităţii competente, cu excepţia comunicării datelor de identificare.

Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliţie la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale.

Cu ocazia conducerii persoanei la sediul poliției, poliţistul este îndreptăţit să folosească forţa fizică în scopul înfrângerii rezistenţei fizice a persoanei care, fără a folosi violenţa, se opune ori nu se supune solicitărilor legale ale poliţistului.

În funcţie de împrejurări, condiţii şi dotare, conducerea persoanelor la sediul poliţiei se poate efectua:

– pe jos, când distanţa până la sediul poliţiei este mică, nu poate fi făcută cu mijloacele auto, iar traseul de deplasare nu implică riscul producerii unor evenimente negative;

– cu mijloace de transport auto, în toate situaţiile când distanţa până la sediul poliţiei este mare, urmează a fi conduse mai multe persoane ori acestea sunt agresive sau periculoase. – Maria Cristea purtător de cuvânt Poliția Sălaj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *