Modificarea taxei de poluare

primaria
Învăţăm să reciclăm ambalajele
20 februarie 2009
Jandarmeria
Weekend cu evenimente pentru jandarmi
24 februarie 2009

Modificarea taxei de poluare

taxa DGFP Sălaj aduce la cunoştinţă că în data de 19.02.2009 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 103 Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule. Conform acesteia: pentru autovehiculele

 achiziţionate în vederea înmatriculării în România, înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă se aplică nivelul taxei de poluare pentru autovehicule prevăzut în OUG 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării OUG 208/2008. Prin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de 15 decembrie 2008 se înţelege:

   1. autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans
   2. autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/ sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008
   3. autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie 2008

          Pentru a beneficia de prevederile de mai sus persoana fizică sau juridică prezintă autorităţii fiscale competente, pentru calculul taxei de poluare în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă o cerere însoţită de documentele de la litera a) sau b), iar în situaţia prevăzută la litera c), documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie răspundere în formă autentică din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 15 decembrie 2008.

            Pentru calculul taxei, cererea şi documentele prevăzute mai sus se completează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă cu documentele prevăzute la articolul 3, alineatul 2 din anexa la HG 686/2008 privind aprobarea OUG 50/2008.

  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *