119 modificări în CIV şi 2.308 verificări tehnice pentru înmatriculări și inspecții tehnice la vehicule speciale.