Sacrificarea mieilor în locuri special amenajate temporar: Hereclean