Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Zalău