Camerele de monitorizare a traficului funcţionează