Reabilitare şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare 232.388.705 lei