Întâlnirea Grupului Mixt de Lucru pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor