ajungem în locuri reprezentative pentru Zalău și județul Sălaj.