DE VĂNZARE DOUĂ TERENURI EXTRAVILANE ÎN ZONA "BÈRCZ"