Administrația locală se pregătește pentru atragerea de fonduri europene în exercițiul financiar 2021-2027