600.000 de lei pentru protecția monumentelor istorice din Sălaj