Instruirea trimestriala a sefilor Serviciilor Voluntare pentru Situatiide Urgenta