INFORMARE PRIVIND INTEGRAREA STRĂINILOR CĂRORA LI S-A ACORDAT UN DREPT DE ŞEDERE ÎN ROMÂNIA