Refuzul furnizarii personalului de recensamant a informatiilor se sanctioneaza