DEZBATEREA MASTER PLANULUI PENTRU DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURII DE DEŞEURI