Documente care rămân valabile până la încetarea stătii de urgență