31 Mai 2010 termunul pentru depunerea Situaţiile financiare anuale