Raport favorabil pentru Modificarea Legii privind Programul pentru Școli al României (Lapte și Corn)