Contribuabilii mari şi mijlocii au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale numai electronic