5% din impozitul pe venit pentru dotarea spitalelor